Crimson Hero, Vol. 13 - Mitsuba Takanashi
oh man....that hurt.